לוגו קרביץ
בקרביץ כולם חברים

בייבי ג’ואל

בשביל לעשות מה שאני רוצה אני אספוג הכל.
הייתי בעיתית, בכל בית ספר שהייתי בו לא התמדתי ולא הצלחתי בלימודים.
פעם מישהו מהכיתה הציק לחברה ואני זו שהגנה עליה כי לא היה לה פה לדבר. הכי חשוב להיות מי שאתה.

בייבי ג'ואל